Hercules klar for bruk til ebolaevakuering

I flere uker har Forsvaret og Ullevål sykehus jobbet sammen for å finne løsninger som muliggjør evakuering av ebolasmittede pasienter med Luftforsvarets Hercules transportfly. Nå er alle sertifiseringer på plass og 135 Luftving er klar for innsats. I dag fikk forsvarsministeren og utenriksministeren se løsningen.

-Det er viktig at vi nå har en slik nasjonal beredskapsløsning for evakuering på plass. Norsk helsepersonell som nå drar til Afrika for å hjelpe skal vite at de har denne ekstra sikkerheten for å kunne komme hjem hvis de blir smittet.  Først og fremst skal eventuelle slike oppdrag løses av sivile aktører, men hvis det viser seg umulig, har vi nå en ekstra kapasitet i beredskap, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I flere uker har mannskaper fra Forsvarets sanitet og Luftforsvaret jobbet sammen med Ullevål sykehus for å finne den best mulige løsningen for å kunne bruke en Hercules til et slikt evakueringsoppdrag. Den løsningen som nå er klar er sikkerhetsmessig likt slik det er på smittevernavdelingen på Ullevål.

-Ebolaviruset smitter ikke via luft men via kontakt. Skal du bli smittet må det skje gjennom kontakt med kroppsvæsker som blod, spytt, oppkast eller lignende. Men fordi ebola er en så alvorlig sykdom har vi bestemt at vi behandler dette som et luftspredningsvirus, derfor de svært strenge sikkerhetstiltakene, sier Espen Rostrup Nakstad, leder for CBRNe-avdelingen ved Ullevål sykehus.

I dag ble løsningen vist frem for forsvarsministeren, utenriksministeren og media på Gardermoen flystasjon. Pasienten plasseres i en smittekuvøse på utsiden av flyet og båren blir trillet inn til spesialambulansen som står inne i flyet. Et telt blir koblet inn på ambulansen og dette teltet har to slusekammer. All trafikk inn og ut av ambulansen skjer via teltet.

-Vi har lagt opp at sikkerheten og rutinene skal være helt like de vi bruker på smittevernavdelingen på Ullevål. Derfor kan vi si at utenfor ambulansen og teltet vil det være 100 prosent sikkert for at de ikke er smittsomt materiale, sier Nakstad.

-For meg er det avgjørende at sikkerheten til mannskapet på flyet er ivaretatt. Jeg er beroliget av det jeg har fått høre fra helsepersonellet i dag, og er fornøyd med at vi har fått denne beredskapen på plass, avslutter forsvarsministeren.

Til toppen