Hjelper Serbia i flomkrisen

Distriktssjef i Sivilforsvaret, Geir Ellingsen, har blitt valgt som nestleder for EUs sivile krisehåndteringsteam i Serbia. Teamets oppgave er å bistå serbiske myndigheter i håndteringen av flomkrisen.

Dette bildet, som er tatt over Bosnia-Herzegovina som også er rammet av flommen, er tatt av et slovensk helikopter som bidrar i EUs sivile krisehåndteringsteam (Foto: EC/ECHO/EEAS/EU Delegation BiH)

Distriktssjef i Sivilforsvaret, Geir Ellingsen, har blitt valgt som nestleder for EUs sivile krisehåndteringsteam i Serbia. Teamets oppgave er å bistå serbiske myndigheter i håndteringen av flomkrisen, da særlig legge til rette for at den hjelpen som sendes fra EU/EFTA-landene blir brukt mest mulig effektivt.

Sist lørdag reiste Ellingsen til Beograd der han møtte resten av teamet. Ellingsen har i tillegg nylig kommet hjem fra et internasjonalt oppdrag på Filippinene.

Serbia og Bosnia Herzegovina har den siste tiden vært rammet av voldsomme flommer, som har ført til mange dødsfall og enorm skade på bygninger og annen infrastruktur. Det er fremdeles frykt for ytterligere flom, særlig i Donau. Regjeringen har gitt 43 millioner kroner fordelt på de to landene, hvorav 10 millioner skal brukes til nødhjelp.

EUs Samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering, som Norge deltar i og som forvaltes av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, har en nøkkelrolle i koordineringen av europeiske assistanse. Dette gjelder både ved hendelser i Europa og om tredjeland anmoder om støtte, slik tilfellet var da tyfonen Haiyan rammet Filippinene.

Teamet Ellingsen er med å lede er Samordningsmekanismens utøvende hånd på bakken i Serbia. Som fullverdig medlem deltar DSB aktivt i arbeidet med å legge til rette for hvordan de europeiske landene i dag og i fremtiden best kan samarbeide og/eller komme hverandre til unnsetning når store, uønskede hendelser inntreffer.

Til toppen