Hjemtransport av ebolapasienter

Norge har nå inngått avtale med amerikanske myndigheter om bruk av ambulanseflytjenester fra selskapet Phoenix Air, for eventuell medisinsk evakuering av norsk borger som er smittet eller syk med ebola i Vest-Afrika.

Selskapet Phoenix Air har allerede utført evakueringsoppdrag fra Vest-Afrika.

- Vi er fornøyde med at vi nå har en avtale på plass, og at denne vil inkludere personer som arbeider for frivillige organisasjoner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Utenriksdepartementet siden i sommer arbeidet med å kartlegge behov og metoder for eventuell medisinsk evakuering av norsk borger som er smittet eller syk med ebola i Vest-Afrika.

Utenriksdepartementet er norsk avtalepart og kontaktpunkt for amerikanske myndigheter ved bruk av avtalen. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert til Helsedirektoratet å treffe beslutning om avtalen skal utløses og koordinere og lede hjemtransport. Helsedirektoratet klargjør nå prosedyrer for bruk av avtalen i samarbeid med Utenriksdepartementet, helsetjenesten og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen