Hjort 2014

Seminaret Hjort 2014 i regi av Norsk Hjortesenter ønsker i år ta opp to hovedtemaer; arealbrukskonflikter og næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs. 27.-28. august, Bergen.

Seminaret Hjort 2014 i regi av Norsk Hjortesenter ønsker i år ta opp to hovedtemaer; arealbrukskonflikter og næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs. Thon Hotel Bergen, Flesland 27.-28. august.

På samfunnsnivå er arealbrukskonflikter den største begrensningen for hvor mye hjort vi kan ha i Norge. Hjorten behøver plass og den trenger seg på. Både i landbruket, trafikken og i hagene i byene blir interessekonflikter mellom mennesket og hjorten synlige.

En rekke foredragsholdere er invitert til å dele den mest oppdaterte kunnskapen om arealbrukskonflikter, og undertemaer som for eksempel viltet sin bruk av landskapet relatert til offentligplanlegging og påkjørsler i trafikken.

Nyskapning og produktmangfold 
Dag to under Hjort 2014 vil bli viet næringsutvikling rundt hjorten og hjortekjøttet som matressurs. Jaktutleie og samarbeid mellom rettighetshavere og andre aktører er også aktuelle tema.

Driften avSvanøy - Norsk hjortesenter er gjort mulig gjennom grunnfinansiering fra Landbruks- og matdepartementet og Miljødirektoratet.


Til toppen