Innlegg i DN: Hodet i god avstand fra sanden

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde dette innlegget på trykk i Dagens Næringsliv 11. juni 2014.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde dette innlegget på trykk i Dagens Næringsliv 11. juni 2014.

 

Morits Skaugen påstår i et innlegg i DN 7. juni at Forsvarsdepartementet valgte å overse en bekymringsmelding han sendte oss i desember i fjor. Dette er grovt misvisende. Vi tok hans bekymringsmelding på største alvor, inviterte Skaugen til flere møter og igangsatte meget grundige undersøkelser. Det ble ført referat fra møtene, som også Skaugen har godkjent. Alt dette vet Skaugen utmerket godt, men han velger likevel ikke å nevne det.

Våre nærmere undersøkelser av Skaugens bekymringsmelding klarla at firmaet Skaugen er i konflikt med – Man Turbo & Diesel – ikke har eienandeler i firmaet Forsvaret nå har inngått kontrakt med – Rheinmetall Man Military Vehicles (RMMV). Vi fant også – støttet av solid juridisk ekspertise – at RMMV ikke kunne holdes ansvarlig for bedriftskulturen eller andre forhold i Man Turbo & Diesel. Firmaet Skaugen er i konflikt med er altså ikke – som han hevder – det samme firmaet som skal levere lastevogner til Forsvaret.

At Skaugen hadde ønsket et annet resultat av våre undersøkelser, må stå for hans regning. Men å hevde at vi ikke tok hans bekymringsmelding på alvor, er både feil og uredelig.

På bakgrunn av våre undersøkelser ble kontrakten mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og RMMV inngått rett før påske – en inngåelse som ble utsatt på grunn av den gjennomgangen vi satte i gang etter at Skaugens bekymringsmelding ble mottatt.

Uansett stikker vi ikke hodet i sanden, men holder det hevet. Forsvarsdepartementet har lenge lagt avgjørende vekt på anti-korrupsjonsarbeid og høy etisk standard knyttet til Forsvarets anskaffelser, og slik vil det forbli. Vi anser den aktuelle saken som avsluttet for vårt vedkommende.