Høies kommentar til endringer i Helse Midt-Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høies kommentar til at administrerende direktør i Helse Midt-Norge trekker seg fra sin stilling.

- Jeg tar til etterretning at administrerende direktør i Helse Midt-Norge trekker seg fra sin stilling. Jeg er glad for at Daniel Haga har takket ja til å bli konstituert i stillingen som administrerende direktør.

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt bekymringsmeldinger og varsling knyttet til administrerende direktørs ledelse av det regionale helseforetaket.

Det er bakgrunnen for de endringer som nå er skjedd i ledelsen av Helse Midt-Norge. Vi jobber nå med å supplere styret, og regner med at dette er på plass før november.

Jeg er glad for at nestleder i styret, Ola Strand, vil fungere som styreleder. Dette bidrar til god kontinuitet i arbeidet i regionen.

Helse Midt-Norge står foran viktige oppgaver. Det er helt sentralt at regionen i denne situasjonen har en ledelse som har legitimitet og styringsautoritet.

Jeg har tillit til at disse to som nå skal inneha disse viktige vervene kan bidra til at hele organisasjonen kan jobbe konstruktivt.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen