Holbergprisen til Michael Cook

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag ble det kjent at Holbergprisen 2014 går til professor Michael Cook. Michael Cook (1940) er britisk historiker, og har siden 1986 vært professor i Near Eastern Studies ved Princeton University. Før dette underviste han i tyve år ved School of Oriental and African Studies (SOAS).

Prisen tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes.

Michael Cook regnes for å være en av vår tids ledende forskere på islams historie og religiøs tenkning. - Årets Holbergprisvinner står for mange viktige bidrag til forståelsen av islam. Jeg vil gratulere Michael Cook med Holbergprisen 2014, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Holbergkomiteens begrunner tildelingen:
Michael Cook er en av vår tids ledende eksperter på Islams historie og religiøse tenkning. Han har omdefinert forskningsfelt som osmanske studier, dannelsen av tidlige islamske politiske fellesskap, Wahhabiyyabevegelsens historie og islamsk rett, etikk og teologi. Hans bidrag til studiet av Islam, fra religionens opprinnelse og frem til i dag, viser at han til fulle behersker tekstlige, økonomiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til feltet. I tillegg til å legge vekt på den historiske konteksten, fremhever han betydningen av religiøse verdier i utviklingen av den islamske sivilisasjonen fra middelalderen og frem til i dag.

Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi blir i år tildelt Terje Lohndal. 

Lohndal fikk sin utdannelse ved Universitetet i Oslo og sin PhD grad fra University of Maryland med Paul Pietroski som veileder. I løpet av sin meget korte karriere har han allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. I tillegg skal PhD-avhandlingen nå publiseres av Oxford University Press.

- Dette er en imponerende akademisk løpebane, og jeg vil gratulere Terje Lohndal med prisen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.