Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Holdt åpningsinnlegget på OG21-forum

Onsdag åpnet olje- og energiminister Tord Lien OG21-forum i Stavanger. OG21 – Olje og gass i det 21. århundre – er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten.

- Slik jeg ser det er det en rekke ting vi kan gjøre for å holde kostnadene under kontroll. Standardisering, effektivisering og mindre byråkrati kan gi viktige bidrag. Samtidig vil også ny teknologi stå sentralt for at verdiskapningen fra petroleumsvirksomheten skal bli så høy som mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I sitt innlegg understreket statsråden at hovedansvaret for å løse utfordringen med høye kostnader på sokkelen er et felles problem, som man må jobbe sammen for å løse.

- Et bredt spekter av aktører må jobbe sammen for å holde kostnadene nede, fra myndigheter, industri og akademia. Myndighetene har et ansvar for å legge til rette gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser for petroleumsindustrien, men det er industrien selv som har et hovedansvar i dette arbeidet, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien holder åpningsinnlegget på OG21-forum i Stavanger (foto: HSI/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien holder åpningsinnlegget på OG21-forum i Stavanger
Olje- og energiminister Tord Lien holder åpningsinnlegget på OG21-forum i Stavanger (foto: HSI/OED).

 

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Strategien er organisert gjennom et departementsoppnevnt styre og et sekretariat. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

Les statsrådens innlegg her.

Til toppen