Bø holdt innlegg under sikkerhetspolitisk konferanse i Berlin

Statssekretær Øystein Bø holdt innlegg under en sikkerhetspolitisk konferanse i Berlin 10. desember 2014, i regi av Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier (IFS) og Center for Strategic Studies CSIS).

Tema for konferansen var «Changes in European Security Environment: German and Northern European Perspectives”. -Det var stor enighet under konferansen om at det sikkerhetspolitiske bildet i Europa er varig endret etter russiske handlinger i løpet av det siste året, og at NATO må ta konsekvensen av og planlegge for dette endrete bildet, sier statssekretær Øystein Bø.

Norge har lenge vært pådriver for at NATO, i tillegg til å drive militære operasjoner utenfor alliansens område, også må fokusere på forsvar av eget territorium. –Det er flere tiltak som kan bidra til dette, for eksempel å bedre situasjonsforståelsen til NATOs nærområder, oppdatere planverk og øke alliansens beredskap, fortsetter Bø.


Security and Defence er et fireårig forskningsprogram (2013-2016) mellom SWP, IFS og CSIS, og konferansen i Berlin var ett av flere arrangementer som arrangeres i denne rammen. Programmet fokuserer på utviklingen av NATO-samarbeidet og utviklingen av de transatlantiske bånd, og mer spesielt på utviklingen av det regionale sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i Nord-Europa. 

Statssekretæren fremhevet nettopp behovet for tettere samarbeid mellom allierte i tiden fremover. –Det tyske initiativet Framework Nations Concept er et viktig bidrag i så måte, hvor store allierte kan fungere som rammenasjoner for mindre allierte. Spesielt viktig er dette blitt etter år med kutt i forsvarsbudsjettene hos en rekke allierte. Ved å arbeide sammen kan vi få til mer, og også utfylle knappe ressurser mer effektiv, understreker statssekretæren. 

Til toppen