Holmboeprisen til Tor Arne Mjølund

Holmboeprisen 2014 tildeles Tor Arne Mjølund ved Kristiansand Katedralskole Gimle. - Det er slike gode lærere vi ønsker å løfte frem og hedre. Jeg vil gjerne få gratulere Tor Arne Mjølund med Holmboeprisen 2014, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Bernt Michael Holmboes minnepris for 2014 til Tor Arne Mjølund ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Mjølund har arbeidet ved skolen siden 1983, men har vært aktiv lærer helt siden 1970.

- Tor Arne Mjølund tildeles Holmboeprisen for sitt engasjement med å utvikle en matematikkundervisning som fremmer matematikkforståelsen og motivasjonen til elevene, sier styreleder Arvid Siqveland i Norsk matematikkråd.

- For mange elever er den gode læreren den første realfagshelten de møter. Gode lærere er nøkkelen til god matematikkopplæring for elevene. Tor Arne Mjølund er en lærer som kan sitt fag, som gjennomfører god og spennende undervisning og har evne til å engasjere elevene. Det er slike gode lærere vi ønsker å løfte frem og hedre. Jeg vil gjerne få gratulere Tor Arne Mjølund med Holmboeprisen 2014, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norsk matematikkråd trekker i sin begrunnelse blant annet fram Mjølunds utradisjonelle innfallsvinkler til undervisningen basert på problemløsning og caseoppgaver.

Holmboeprisen kan gis til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole.Prisen er på 100.000 kroner som deles likt mellom prisvinneren og hans/hennes skole. Holmboeprisen støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelprisen. 

Prisen deles ut på Oslo katedralskole 19. mai. Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som overrekker prisen.

Les mer om tildelingen her: http://www.holmboeprisen.no

Til toppen