Høring - endring i tollnedsettelser og tollkvoter

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

Landbruks- og matdepartementet sendte den 31. oktober 2014 på høring av forslag til ulike endringer i forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) og i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.  

Forslagene gjelder forvaltning av tollvernet for salater,  samt et nytt forvaltningssystem med adgang til å søke om tollkvoter og individuell tollnedsettelse for import av kosherkjøtt og varianter av halalkjøtt. 

Høringsfristen er satt til 12. desember 2014.

Til toppen