Høring - nye tollfrie importkvoter for bær

Forslaget til forskriftsendring innebærer en endring av forskriftens vedlegg 6b, der det er fastsatt tollfrie importkvoter for jordbær, bringebær og kirsebær og solbær.

Forslaget til forskriftsendring innebærer en endring av forskriftens vedlegg 6b, der det er fastsatt tollfrie importkvoter for jordbær, bringebær og kirsebær og solbær. 

Norsk produksjon av bær til industriformål, i første rekke jordbær og bringebær, har vært lavere enn hva som ble lagt til grunn ved fastsettelse av bærkvotene i 2011 og kvotene foreslås derfor endret.

 Bringebær
Bringebær (Foto: LMD)
Til toppen