Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Departementet mottok 24. november rapport fra Skattedirektorat med deres forslag til organisering.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Departementet mottok 24. november rapport fra Skattedirektorat med deres forslag til organisering.

- Flytting av skatteoppkreverne til Skatteetaten vil skape større og bedre fagmiljøer, kraftig styrking av kampen mot svart økonomi, bedre rettssikkerhet og løse oppgavene mer effektivt. Det blir enklere å ivareta likebehandling av skattyterne og bekjempe svart økonomi dersom oppgaven ikke følger kommunegrensene, sier finansminister Siv Jensen.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 2. mars 2015.

Les høringen her