Høring om kunst og kultur i opplæringen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den 24. april leverte ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen sin rapport - Det muliges kunst. Rapporten er nå til høring frem til 20. juni.

 

Sentralt i mandatet for ekspertgruppen har vært mål om å bedre koordinering og samarbeid mellom aktører som arbeider med kunst og kultur for barn og unge rettet mot barnehage og skole.

Som et første ledd i oppfølgingen av rapporten har Kunnskapsdepartementet hatt egne møter med Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Samarbeidsforum for estetiske fag, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. I møtet med det nasjonale senteret, deltok også Universitetet i Nordland og Utdanningsdirektoratet. 

Den 12. juni arrangerte Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet sammen en høringskonferanse på Grand Hotel i Oslo. Statssekretær Birgitte Jordahl fra Kunnskapsdepartementet og statssekretæren fra Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, var tilstede. Representanter fra ekspertgruppen deltok også, med innlegg og i diskusjonene. Nærmere 120 deltakere bidro til å belyse problemstillingene som de ti rådene i rapporten tar opp, og det ble diskutert både i grupper og i plenum. 

I tillegg til høringskonferansen inviteres det til å sende skriftlige innspill til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. 

Frist for skriftlige høringsinnspill er 20. juni og sendes til postmottak@kd.dep.no og postmottak@kud.dep.no