Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om snøscooterløyper

Departementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper. Høringsfristen er 19. september 2014.

Departementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper. Høringsfristen er 19. september 2014. 

Forslaget gir kommunene som ønsker det en mulighet til å planlegge snøscooterløyper etter en bred lokal prosess etter plan- og bygningsloven. I forslaget ligger det klare nasjonale rammer for hvor løypene kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta i planleggingen.

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. De skal heller ikke  være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Kommunen plikter også å ta hensyn til sikkerhet samt støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.

- Jeg mener at forslaget som vi nå sender på høring sikrer god balanse mellom hensynet til natur og friluftsliv og hensynet til lokalt selvstyre. Jeg håper likevel på gode og konstruktive innspill i høringen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Til toppen