Vis hele kalenderen

22.09.2014

 • Høringskonferanse om spesialpedagogikk

  Kunnskapsdepartementet

  Sted: Plaza Hotell, Oslo

  Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om spesialpedagogikk.

  Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om spesialpedagogikk. Statssekretær Bjørn Haugstad åpner konferansen, som også kan følges på nett-tv.

  Kunnskapsdepartementet inviterer til en bred høring av rapporten fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet høsten 2012, har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

  Anbefalingene i rapporten berører skole, barnehage, høyere utdanning og andre spesialpedagogiske fagmiljøer som Statped og PPT, i tillegg til myndighetene. Gruppen foreslår blant annet strengere krav til de spesialpedagogiske utdanningene, hvilke universiteter/høyskoler som skal tilby hvilke utdanninger, og at spesialpedagogikk skal inn i alle lærerutdanninger.

  Les rapporten "Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre".

  Les mer om overleveringen av rapporten: Spesialpedagogikk må inn i alle lærerutdanningene

   

  Program

  1000 - 1010    Åpning  v/statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet 

  1010 - 1040    Ekspertgruppens  arbeid og anbefalinger
  Berit Rognhaug, professor (Universitetet i Oslo), leder av ekspertgruppen 

  1040 - 1100    Høyere spesialpedagogisk utdanning i andre land
  Niels Egelund, professor (Aarhus universitet), medlem av ekspertgruppen 

  1100 - 1115    Pause 

  1115 - 1220    Refleksjoner rundt samfunnets behov for spesialpedagogisk kompetanse og samspillet mellom UH-sektoren og de spesialpedagogiske tjenestene  

  -          Knut Ramberg, seniorrådg. (Utdanningsdirektoratet) medlem av ekspertgruppen

  -          Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør (Fylkesmannen i Rogaland)

  -          Bent Cato Hustad, forsker (Nordlandsforskning)

  -          Kristin Barstad, dekan for lærerutdanning (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) 

  1220 - 1230    Spørsmål til innlederne 

  1230 - 1300    Introduksjon til gruppearbeid og igangsetting v /ved Kunnskapsdepartementet 

  1300 - 1415    Lunsj 

  1415 - 1530    Fortsettelse gruppevise diskusjoner 

  1530 - 1645    Tilbakemelding fra gruppene og plenumsdiskusjon  

  1645 - 1700    Oppsummering av konferansen  ved Kunnskapsdepartementet

Til toppen