Høy aktivitet en nøkkel til suksess

- Denne regjeringen er opptatt av å holde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Vårt hovedbidrag er stabile rammebetingelser og å tildele attraktivt areal, sa olje- og energiminister Tord Lien under årskonferansen til Norsk olje og gass onsdag.

- Denne regjeringen er opptatt av å holde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Vårt hovedbidrag er stabile rammebetingelser og å tildele attraktivt areal, sa olje- og energiminister Tord Lien under årskonferansen til Norsk olje og gass onsdag.

Tema for årets konferanse var ”Grensesprengerne”. Konferansen fant sted på Radisson Blu Plaza Hotel  i Oslo. I ordet ”AKTIV” summerte Tord Lien opp saker  regjeringen er spesielt opptatt av i petroleumspolitikken”: ”A” for aktivitet, ”K” for kostnader, ”T” for tid, ”I” for både ”Investeringstørke” og ”Industri”, og ”V” for verdiskaping, velferd og velstand.

Liens hovedbudskap var at aktivitetsnivået på sokkelen må opprettholdes. Det krever tilgang til nytt areal. Samtidig må lønnsomme ressurser hentes opp. 

- Denne næringen er det sånn at den som ikke leter, ikke finner. Nøkkelen til suksess er dermed i første omgang å finne mer olje og gass, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Les talen her


Olje-og energiminister Tord Lien og Adm.dir i Norsk olje og gass Gro Brækken (Foto: OED/EBM).
Til toppen