Hva mener de unge om likestilling?

I dag møtte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) engasjerte unge fra organisasjoner, samfunnslivet og politikken for å høre om hva de mener om likestilling.

- Det var lærerikt og interessant å høre deres tanker og meninger rundt likestilling. Det kom mange gode innspill som vi vil ta med oss videre. 

Møtet var det første innspillsmøtet i arbeidet med likestillingsmeldingen.

- Jeg registrer at flere pekte på utdanning. Skolen er viktig for å øke bevisstheten rundt kjønnsroller. Her har lærere og helsepersonell nøkkelpersoner. Frafall blant gutter i videregående skole og tradisjonelle yrkesvalg er utfordringer vi må ta alvor, sier statsråden.

Blant de andre temaene som ble diskutert var vold i nære relasjoner, kroppspress, psykisk helse og kjønnsroller.

Du kan følge meldingsarbeidet på #likestilling2015 og komme med innspill på #minlikestilling.

Aksel Kielland, Camilla Hille, Torill Charlotte Reynolds, Benjamin Skiaker Myrstad, Solveig Horne, Malin Lenita Vik, Daniel Paul Getz, Jenny Clemet Von Tetzschner, , Stian Seland, Karen Thue, Elisabeth Løland, Madeleine Schultz.

Deltakerliste

Madeleine Schultz (f. 1986) organisasjonssekretær i Kvinnefronten, redaktør/daglig leder for nettidsskriftet Under arbeid.

Stian Seland (f. 1990). Styreleder LNU – Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Benjamin Skiaker Myrstad (f. 1994) leder for Elevorganisasjonen

Karen Thue (f. 1984) journalist, sitter i Minervas redaksjonsråd.

Aksel Kielland (f. 1983) medieviter fra Universitetet i Bergen, frilansskribent og kritiker.

Malin Lenita Vik (f. 1985) statsviter og blogger på Maddam.

Daniel Paul Getz (f. 1981) rådgiver Reform – Ressurssenter for menn.

Torill Charlotte Reynolds (f. 1987) politisk rådgiver for FrP på Stortinget.

Camilla Hille (f.1974) politisk rådgiver for Venstre på Stortinget.

Elisabeth Løland (f. 1984) politiker fra KrF.

Jenny Clemet Von Tetzschner (f.1991), leder i Oslo Unge Høyre og jusstudent ved UiO.

Til toppen