Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor var Schjøtt-Pedersen?

Svar til lederartikkel i Nordlys

EUs regelverk for regionalstøtte ble endret i juni 2013 – altså under forrige regjering, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i et tilsvar i Nordlys 18. mars 2014.

I et overraskende krast ordelag tar Nordlys på kommentarplass lørdag for seg regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiets politikere fra nord. En sjefredaktør i en betydelig regionavis burde i det minste sjekket fakta før han benyttet anledningen til å spre det som i beste fall kan tolkes som oppsamlet retorikk fra venstresiden i norsk politikk.

For å ta fakta først. I forrige uke offentliggjorde vi vårt forslag til ESA om videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Der foreslår vi at alle de kommunene som er inne i ordningen beholder den, samt at vi tar inn 31 ny kommuner. Vi har utnyttet handlingsrommet som finnes, og det er en seier for distrikts-Norge. I diskusjonen med et Europa med andre økonomiske utfordringer var ikke dette gitt.

EU-regler
Dessverre må vi samtidig i vårt forslag forholde oss til EUs regelverk for regionalstøtte. Dette ble endret i juni 2013 – altså under forrige regjering. Nordlys skriver i sin kommentar at dette ikke ville skjedd med Schjøtt-Pedersen som samordningsminister på Statsministerens kontor.

Det spørsmålet Nordlys burde stilt i sin kommentar er nettopp – hvor var Karl Eirik Schjøtt-Pedersen?

Jeg tror den forrige regjeringen stod på for norske interesser slik denne regjeringen også gjør det. Men dersom Nordlys-redaktøren skal angripe enkelte norske politikere for at transportsektoren, energisektoren og andre nå mister muligheten til å delta i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, bør han heller lete blant avgåtte statsråder.

En av statsråd Vidar Helgesens viktigste oppgaver er å bidra til at vi kommer tidlig inn prosesser i Brussel. Dette for aktivt å ta del i prosessen med å forme europeiske politikk i tråd med norske nasjonale interesser.

Det er ingen tvil om at EUs beslutning er uheldig for oss. Derfor jobber vi med kompenserende tiltak.

Vekst for fremtiden
Skal vi sikre fremtidens velferdssamfunn, er vi avhengig av vekst. Nord-Norge og resten av landet er avhengig av styrket konkurransekraft og et mer robust næringsliv. Derfor har denne regjeringen prioritert bedre rammebetingelser for bedrifter, innovasjon og entreprenørskap.

Vi har omdisponert midler til fylkesveier og lagt inn en massiv satsing på riksvei – nettopp for å gjøre avstanden kortere mellom leverandører, bedrifter, kunder og eksportmarked. Få steder er dette viktigere enn i Nord-Norge.

En regionalavis som trekker egne spydspisser i rikspolitikken ned, gjør neppe landsdelen noen tjeneste. Både lokalpolitikere og stortingsrepresentantene fra Høyre og FrP utgjør en viktig maktbase når regjeringen utvikler sin politikk. Ved å snakke disse ned bidrar ikke Nordlys til å styrke Nord-Norge.