Hyttesuksess for Statskog

Gamle koier for skogsarbeidere har fått nytt liv som utleiehytter. Statskog, landets største grunneier opplever økt interesse for enkel hyttestandard til en rimelig penge.

Gamle koier for skogsarbeidere har fått nytt liv som utleiehytter. Statskog, landets største grunneier opplever økt interesse for enkel hyttestandard til en rimelig penge. 

I sommer økte belegget på Statskogs utleiehytter med 22 prosent i forhold til samme periode i fjor. Også fjoråret hadde tilsvarende vekst i utleiedøgn.

Statskog har rundt 70 hytter for kortidsleie rundt om i landet. Mange av dem er opprinnelig skogstuer og jakthusvære som ble brukt av skogsarbeidere, forstmenn, jegere og fiskere.

Hyttene ligger i innlandet eller på høyfjellet, de aller fleste i umiddelbar nærhet til gode fiskevann og flott turterreng. Inntil nylig har de vært en godt bevart hemmelighet blant mange jegere og fiskere.
De fleste av hyttene har vedovn og propanapparat. Noen hytter har solstrømanlegg, mens et fåtall har 220V strøm og innlagt vann.

Utleiehyttene koster fra 400 kroner natta og oppover. Gjennomsnittsprisen ligger på 550 kroner døgnet. Mange av hyttene har 10-12 sengeplasser.

Ellingsvatnet Skogstue er ei utleiehytte som har idyllisk beliggenhet ved Ellingsvatnet på Gåsbakken, Hølonda i Melhus kommune.

Ellingsvatnet Skogstue er en av Statskogs utleiehytter som har idyllisk beliggenhet ved Ellingsvatnet på Gåsbakken, Hølonda i Melhus kommune. (Foto: Statskog)

Statskog er landets største grunneier med virksomhet innen eiendom, skog, energi og friluftsliv. Grunneieren disponerer for eksempel 60 000 fiskevann og tilbyr jakt på småvilt og storvilt med lik tilgang for alle gjennom loddtrekning.

Til toppen