IEA-seminar om utsiktene i olje- og gassmarkedene

Det internasjonale energibyrået (IEA) kommer onsdag til Oslo for å presentere: ”2014 Medium-Term Oil & Gas Market Outlooks”. IEAs nye rapporter gir projeksjoner for etterspørsel, tilbud og handel frem til 2019.

Det internasjonale energibyrået (IEA) kommer onsdag til Oslo for å presentere:

2014 Medium-Term Oil & Gas Market Outlooks”

IEAs nye rapporter gir projeksjoner for etterspørsel, tilbud og handel frem til 2019.

Presentasjonen er delt inn i en gassmarkedssesjon som starter klokka 10.00, og en oljemarkedssesjon som starter klokka 12.00, se program.

Seminaret arrangeres av Olje- og energidepartementet.

Tid: Onsdag 18. juni kl. 10.00-13.30

Sted: Plenumssalen, M17, Regjeringskvartalet, Møllergata 17

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ella Bye Mørland, +47 932 68 350 eller info@oed.dep.no

Påmelding innen kl. 16.00 tirsdag 17. juni

Til toppen