Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IMF om norsk økonomi

En delegasjon fra IMF overleverte i dag sin vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen. Regjeringens finanspolitikk får støtte. Rapporten peker også på at endringer i skattesystemet vil kunne øke produktiviteten og veksten i økonomien.

I rapporten gir delegasjonen fra Det internasjonale valutafondet, IMF, støtte til regjeringens finanspolitikk. Et underskudd godt under 4 prosent av fondet gir en buffer mot økonomiske tilbakeslag.

– Jeg merker meg IMFs synspunkter. Samtidig er jeg også svært opptatt av hvordan oljepengene brukes. Bruken må bidra til å øke produktiviteten og vekstevnen i økonomien, sier finansminister Siv Jensen.

Rapporten peker på at et mer nøytralt skattesystem vil kunne øke effektivitet og vekst. Et enkelt system med brede grunnlag og få unntak vil ifølge IMF kunne gi rom for lavere skattenivå.

– Jeg merker meg at IMF mener justeringer i retning av et mer nøytralt skattesystem vil kunne gi rom for lavere skattesatser. Dette rommet vil kunne økes ytterligere ved også å holde igjen på utgiftssiden, sier Jensen.

IMF anslår en vekst i norsk økonomi på rundt 2 prosent både i år og neste år. Også prisveksten anslås til om lag 2 prosent. IMF peker videre på at det på noe lengre sikt er behov for omstillinger i norsk økonomi for å opprettholde veksten når oljeinvesteringene flater ut og etter hvert avtar.

– IMF peker her på en viktig utfordring for norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi legger grunnlaget for et robust og mangfoldig næringsliv i årene som kommer, sier Jensen.

Videre peker IMF-delegasjonen på at det bør gjennomføres tiltak for å øke norsk konkurranseevne og produktivitet. Den anbefaler blant annet å legge større vekt på den samfunnsøkonomiske nytten når investeringsprosjekter i offentlig sektor velges ut, og å gjøre endringer i kommunestrukturen slik at stordriftsfordeler kan utnyttes bedre. Delegasjonen peker videre på at dagens landbrukspolitikk hemmer produktiviteten i resten av økonomien, fordi ressurser låses inne i virksomhet med lav lønnsomhet.

Rapporten gir støtte til Regjeringens arbeid med å styrke finansiell stabilitet.

Staben i IMF vil i løpet av sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som skal diskuteres i IMFs styre til høsten. Delegasjonen ble ledet av Thomas Dorsey, Mission Chief for Danmark, Norge og Estonia.

________________ 

Mer informasjon:

 

Til toppen