Idéfase om fremtidens regjeringskvartal

- Vi ønsker innspill og ideer som bidrar til å skape fremtidens regjeringskvartal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå starter arbeidet med utformingen av byrommene i det nye regjeringskvartalet. Regjeringen ber om innspill til byplangrep, trafikk- og ferdselsløsninger for kvartalet.

- Regjeringen har fattet beslutninger om konseptvalg for det nye regjeringskvartalet. Vi ønsker å skape et regjeringskvartal som både er moderne og som tar vare på vår historie. Vi vil skape åpne, levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser, sier Sanner. 

Idéfasen for det nye regjeringskvartalet gjennomføres i form av parallelle oppdrag. Fredag  26. september utlyste Statsbygg et anbud. Mellom fire og sju team skal velges ut til å delta i idéfasen. Utvelgelsen skjer i desember og oppdraget gjennomføres vinteren 2015. Mai 2015 skal forslagene stilles ut.

– I et så stort prosjekt som regjeringskvartalet trenger vi et bredt tilfang av ideer om hvordan regjeringskvartalet skal bli og hvordan byrommene kan utformes. Forslagene skal stilles ut slik at vi får en god debatt om utformingen av kvartalet, sier Sanner.

I idéfasen kåres ingen vinner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsbygg står fritt til å bruke innspillene i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen