Informasjonsmøte med transportnæringen om aktuelle EU/EØS-saker

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet inviterer til informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, torsdag 3. april kl.13.00-15.30.

Samferdselsdepartementet inviterer til informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, torsdag 3. april kl.13.00-15.30 på møterom B115 Torungen i 1. etg. i Grubbegata 1.

 

Dagsorden for møtet er følgende:

1. Innledning v/statssekretær Bård Hoksrud
2. Korte orienteringer fra departementet om følgende saker:
- Jernbanepakke IV
- Nye TEN-T-retningslinjer
- ITS-direktivet med påfølgende rettsakter
- Forslag til endringer i direktiv 96/53/EF om vekter og dimensjoner
- Kjøretøykontrollpakken
- Ferdskriver-forordningen
3. Samferdselsråden orienterer fra Brussel: Status for viktige saker og nye initiativ fra Kommisjonen
4. Eventuelt

Dersom det er andre saker som det fra næringens side er ønskelig å ta opp er det mulig å ta opp disse under punktet ”Eventuelt”. Det bes om at slike saker varsles i forbindelse med påmelding til møtet. 

Departementet ønsker størst mulig dialog på møtet og vil understreke betydningen av å høre næringens synspunkter på de aktuelle sakene. 

Ekspedisjonssjef Tore Raasok vil lede møtet.

Vi ber om at påmelding til møtet sendes til Lill Bente Tanbo Kristiansen på e-post Lill-Bente-T.Kristiansen@sd.dep.no

Frist for påmelding er onsdag 1. april