Ingen funn av revens dvergbendelorm

Overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført viser ingen funn av revens dvergbendelorm i Norge frem til nå. Denne parasitten, som først og fremst lever i rødrev, men også ulv og hunder, kan smitte til mennesker og forårsake utvikling av cysteliknende svulster i forskjellige organer.

Norge er i dag fri for revens dvergbendelorm. Overvåkingen har vært intensivert de siste årene på grunn av funn av revens dvergbendelorm i Sverige i 2011. Årsaken til at revens dvergbendelorm har kommet til Sverige er høyst sannsynlig smitte fra importerte hunder. Hund kan være en bærer og de fleste europeiske land har denne parasitten. Overvåkingen av revens dvergbendelorm utføres av Veterinærinstituttet på oppdrag av Mattilsynet.

Til toppen