Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ingen varig fred uten to-statsløsning

Innlegg i LO Aktuelt

Den blodige sommeren i Gaza er en tragisk konsekvens av fraværet av en fredsprosess, og vilje til å gjennomføre en to-statsløsning. Jeg har både før og under denne konflikten oppfordret partene om å finne frem til politiske løsninger, og avstå fra vold. For Gazas barn haster det med en reell våpenhvile. For hele Midtøsten haster det med en forhandlingsløsning som fører til varig fred, skriver utenriksministeren i LO Aktuelt.

Den blodige sommeren i Gaza er en tragisk konsekvens av fraværet av en fredsprosess, og vilje til å gjennomføre en to-statsløsning. Jeg har både før og under denne konflikten oppfordret partene om å finne frem til politiske løsninger, og avstå fra vold. For Gazas barn haster det med en reell våpenhvile. For hele Midtøsten haster det med en forhandlingsløsning som fører til varig fred.

I skrivende stund er 1875 palestinere blitt drept og 9563 skadet i Gaza. I Israel er 64 soldater og 3 sivile drept og over 400 personer skadet. De materielle skadene i Gaza er svært omfattende og de psykososiale virkninger for befolkningen betydelige. Jeg har ved flere anledninger siden krigshandlingene startet 8. juli, gitt klart uttrykk for at sivilbefolkningen i Gaza har blitt påført uforholdsmessige lidelser. Jeg forventer at partene bidrar konstruktivt til samtalene som pågår i Kairo, med sikte på en varig våpenhvile.  

Dette er den tredje krigen på syv år i Gaza. Blokaden av Gaza, den israelske okkupasjonen av Palestina, samt feilslåtte forsøk på å finne en fredelig løsning, er underliggende årsaker til at konflikten stadig blusser opp igjen. Krisen kan ikke løses, og konflikten kan ikke vinnes gjennom bruk av militære midler. Israel vil ikke oppnå fred og sikkerhet ved bruk av makt. Og nye raketter fra Gaza mot Israel vil heller ikke gi palestinerne et bedre liv eller verdighet. Derimot er det viktig at sivilbefolkningen i Gaza gis mulighet til å leve normale liv, noe de ikke har i dag. I tillegg til utdanning og helsetjenester, må folk få mulighet til å bevege seg fritt, til å skape arbeidsplasser og sikre egen økonomi gjennom forretningsvirksomhet og handel med omverden. Jeg er overbevist om at en slik utvikling vil få positive virkninger også for Israels sikkerhet.

Norge har siden 1994 ledet arbeidet med samordning av internasjonal bistand i oppbygging av den palestinske selvstyremyndigheten. Vi vil fortsette med dette arbeidet, som har bidratt til at Palestina i dag har en administrasjon som kan styre en selvstendig stat. Dette er den fremste forutsetningen for å skape arbeidsplasser og skaffe befolkningen skolegang og helsestell.

Det er behov for en omfattende våpenhvile som kan åpne Gaza for omverden og som kan sikre både Israels og Gazas befolkning mot nye krigshandlinger. Palestinas President Mahmoud Abbas har en svært viktig rolle å spille på palestinsk side. Den palestinske regjeringen og selvstyremyndigheten må utøve myndighet over hele Palestina og ta solid ansvar også for Gaza.

Det er svært viktig at det arbeidet som etter hvert vil bli igangsatt for å møte de enorme utfordringer som krigen i Gaza har skapt, gjøres på en måte som vil lette arbeidet for å gjenoppta hovedforhandlingene om en to-statsløsning.

Til toppen