Inngår frihandelsavtale med Colombia

– Frihandelsavtalen vil bidra til mer økonomisk samarbeid mellom Norge og Colombia, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget har gitt samtykke til å inngå en frihandelsavtale og en landbruksavtale med Colombia.

– Nå får norske bedrifter like gode vilkår som viktige internasjonale konkurrenter, blant annet i EU. Det er bra for norsk konkurransekraft, sier næringsminister Monica Mæland.

Frihandelsavtalen har fått kritikk for å ikke inneholde mer forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter.

– Jeg er klar over at frihandelsavtalen med Colombia er kontroversiell i Norge. Regjeringen inngikk i februar en avtale med Colombia om politiske konsultasjoner. Der skal arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter være tema. Vi jobber for å innarbeide arbeidstakerrettigheter i frihandelsavtalen også, sier Mæland.

Norge vil gjøre ferdig sine ratifikasjonsprosedyrer slik at avtalene kan tre i kraft 1. september 2014.

– Med denne historiske avtalen vil vi stimulere til økt handel og økonomisk samarbeid. Det betyr betydelig forbedret markedsadgang i Colombia for norske industrivarer og fisk. Avtalen gir også gode betingelser for norsk eksport av tjenester, inkludert rett til etablering i de fleste sektorer i Colombia. Handelen er beskjeden i dag, men potensialet stort, sier Mæland.

EFTAs ministermøte ble i juni 2010 enige om å inkludere miljø og arbeidstakerrettigheter i fremtidige avtaler. Norge vil arbeide for at handel og bærekraftig utvikling tas inn i frihandelsavtalen med Colombia. 

Fakta:

  • Handelen med varer mellom Colombia og Norge i 2013 var på 787 millioner kroner.
  • Norge eksporterte varer for 222 millioner kroner i 2013. Det er en økning på 71 prosent fra året før. Norsk eksport til Colombia består i hovedsak av kunstgjødsel og maskiner. Norge importerer hovedsakelig landbruksprodukter som kaffe, blomster og frukt fra Colombia.
  • Colombia er Latin-Amerikas femte største økonomi. Colombia strekker seg over et område to ganger større enn Frankrike og har en befolking på om lag 43 millioner.
  • Stortinget har nå gitt samtykke til å ratifisere frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA-statene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge og den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Colombia. Avtalene ble undertegnet i 2008.
  • Colombia er det tredje søramerikanske landet EFTA inngår en handelsavtale med. EFTA har også handelsavtaler med Mexico og Chile, og forhandler for tiden med Peru. Det forventes at handelsavtalen med Colombia vil styrke regionens betydning for norsk næringsliv i fremtiden.
Til toppen