Vis hele kalenderen

26.06.2014

  • Innleder for Unge Høyre

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva i Buskerud

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder for Unge Høyres Eliteprogram.