Innledet på EnergiRike-konferansen i Haugesund

Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på EnergiRike-konferansen i Haugesund. Tema var fornybar energi og verdiskaping i kraftintensiv industri.

- Tilgjengeligheten på vannkraft har vært helt sentralt for etablering av viktig industri i Norge, og særlig her på Vestlandet. Dette illustrerer den nære sammenhengen mellom tilgang på energi på den ene siden, og næringsutvikling og verdiskaping på den andre siden. Dette var sant for hundre år siden. Det er sant i dag, og jeg er sikker på at det er sant også hundre år fram i tid, sier statssekretær Fostervold.

Energirikekonferansen setter søkelyset på sammenhengene mellom energi, miljø, sysselsetting og verdiskaping. Konferansen samler deltakere fra landets største bedrifter innen energi- og kraftproduksjon og ble i år arrangert for 13.gang.

Norge er i dag et foregangsland innen bruken av fornybar energi. Over 60 prosent av Norges samlede energibehov og rundt 95 prosent av elektrisitetsforbruket er dekket av fornybar energi, hovedsakelig vannkraft.

-  Vi kan likevel ikke tillate oss å hvile på laurbærene. Regjeringen har også store ambisjoner for videre utbygging av fornybar energi. Både stor og liten vannkraft samt vindkraft må bidra dersom vi skal nå fornybarmålene våre, avslutter Fostervold.

Les talen Kåre Fostervold holdt på EnergiRike-konferansen.

(JMB/OED)

 

Til toppen