Innledet på LOs olje- og gasskonferanse

Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på LOs årlige olje- og gasskonferanse i Bergen. Konferansen går over to dager og det overordnede temaet i år er industriens fremtid.

Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på LOs årlige olje- og gasskonferanse i Bergen. Konferansen går over to dager og det overordnede temaet i år er industriens fremtid. 
 
I innlegget sitt vektla statssekretær Fostervold blant annet ressurssituasjonen på norsk sokkel, industriens konkurransekraft samt forskning og utvikling. Han påpekte også at en av de viktigste suksessfaktorene bak norsk petroleumsnæring har vært en mest mulig felles virkelighetsforståelse blant aktørene:
 
- Vi har en sterk tradisjon for samarbeid her til lands. Når historien om oljeeventyret skrives, blir nettopp dette trukket fram som en suksessfaktor. Myndigheter, industri, akademia og ikke minst fagforeningene har stått sammen, og vi har hatt felles mål. Sammen er vi alle i samme båt når vi ønsker fortsatt høy aktivitet, fortsatt stor verdiskaping og fortsatt gode og trygge arbeidsplasser – i hele landet, sier statssekretær Fostervold.
 
I tillegg til Fostervold hadde også Gro Bækken fra Norsk Olje og Gass, samt administrerende direktør i Lundin, Torstein Sannes, innlegg på konferansens første dag.

Til toppen