Innledet på seminar om vindkraft

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på organisasjonen La Naturen Leve og Handelshøyskolen BI sitt seminar om vindkraft i Nydalen i Oslo.

- Det skal bygges 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Regjeringen vil legge til rette for at gode prosjekter kommer i Norge, men det er opp til markedet å ta de endelige beslutningene. I Norge bør vi satse på flere fornybare kilder. Norges vindressurser er blant de beste i Europa. Disse ressursene skal forvaltes på en best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

La Naturen Leve er en landsdekkende organisasjon som fungerer som samlingspunkt for lokale grupper vindkraftmotstandere i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2013.

- Før det i det hele tatt settes opp en vindpark her til lands – har den vært gjennom en grundig og omfattende konsesjonsbehandling. Departementet behandler dessuten de fleste av sakene på nytt gjennom klagebehandlingen. Det er imidlertid slik at all energiutbygging er synlig. Det betyr at noen må tåle å se ei vindmølle – kanskje til og med fra hyttevinduet, sier Lien. 

Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg på vindkraftseminaret på BI tirsdag.
Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg på vindkraftseminaret på BI tirsdag (foto: HSI/OED).

Til toppen