Innlegg - Mer vei, mindre bompenger

VG, 11. april 2014

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i VG 11. april 2014.

Mer vei, mindre bompenger


Med ny regjering skal bompengeandelen reduseres. Som følge av regjeringens politikk er flere bomstasjoner allerede nedlagt, i andre er bompengegjelden redusert. Vi har begynt med å kutte der administrasjon og rentekostnader utgjør en stor andel av bompengene.

Dette er en helt annet utvikling enn de siste åtte årene. De siste fire årene ble bompengegjelden doblet til over 35 milliarder kroner, og forrige regjeringen vedtok før sin avgang at det skal opprettes 90 nye bomstasjoner de neste fire årene. Enkelte av disse ville ha driftskostnader på over ti kroner per bilpassering! Det sier litt om en bompengebruk ute av kontroll.

De rødgrønne vedtok så mange nye bomstasjoner at de mistet oversikten. I spørsmål til regjeringen nylig ba SP om oversikt, og min oppsummering talte 90 rødgrønne bomstasjoner. Jeg ble derfor overrasket da NTB feilaktig vinklet dette som Fremskrittpartiets egen ”bompengeplan”.

Det er riktig at det vil være bompenger, selv med FrP i regjering. FrP gikk til valg på at noe mer av vår oljeformue på over 5000 milliarder kroner burde investeres i norsk infrastruktur og samtidig eliminere bruk av bompenger.  Dette vant vi ikke frem med fullt og helt, men vi fikk likevel viktige gjennomslag. Med FrP i regjering blir det færre bomstasjoner og mindre bompengegjeld enn om FrP var i opposisjon. Vi jobber også med en bompengereform som vil kutte administrasjonskostnader og renteutgifter. I tillegg skal regjeringen øke investeringene i infrastruktur, opprette et eget selskap for veiinvesteringer, opprette et infrastrukturfond m.m.. Finansminister Siv Jensen utreder nå muligheten for at våre felles pensjonspenger kan investeres i infrastruktur i Norge.

Noen spør hvorfor ikke FrP bare kan fjerne bompengene. La meg derfor minne om at H/FrP er en mindretallsregjering. Vi kan ikke tvinge gjennom våre standpunkt, verken i regjering eller i Stortinget. Vi må forhandle og kompromisse. Og i den situasjonen klarer vi å redusere bompengesatser og kutte driftsutgifter, til store protester fra de rødgrønne.