Innspelsmøter til nasjonal dialogkonferanse

I dag arrangerer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet det fyrste av fire møter rundt i landet for å få innspel til regjeringas årlege dialogkonferanse for å styrke dialogen med innvandrarbefolkninga.

Føremålet med samlingane er å innhente innspel til tema og problemstillingar i tråd med regjeringas ynskje om å få eit reelt bilde av utfordringar og spørsmål som bør takast tak i. Til samlingane er det invitert 10-15 lokale innvandrarorganisasjonar og ressurspersonar med innvandrarbakgrunn.

Dei fire innspelsmøta arrangerast:

20. august i Bergen

21. august i Sarpsborg

23. august i Bodø

27. august i Oslo.

Tema og problemstillingane som kjem opp her vil danne bakteppet for den fyrste årlege dialogkonferansen i Oslo 29. oktober.

Til toppen