Priv. til red:

Innspill til en bedre folkehelsepolitikk

Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og om å redusere risiko for sykdom. Nå skal psykisk helse og aktive eldre få en større plass i folkehelsearbeidet.

17. september inviterer Helse- og omsorgsdepartementet og KS kommuner, organisasjoner og andre aktører på folkehelsefeltet til å komme med innspill til politikkutviklingen. Regjeringen ønsker en bredere satsing på folkehelse og vil legge frem en stortingsmelding om folkehelse våren 2015. Særlig skal psykisk helse og aktive eldre få en større plass i folkehelsearbeidet.

Blant innlederne på seminaret er helse- og omsorgsminister Bent Høie, professor emeritus Per Fugelli og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Over 200 deltakere er påmeldt til seminaret.

Les hele programmet for innspillsseminaret

Tid: Onsdag 17. september, kl 10.00-15.00

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Pressen er velkommen til å delta!

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen