Vis hele kalenderen

05.09.2014

 • Innspillsmøte: Likestillingsutfordringer for unge

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Hva mener de unge om likestilling? Som en del av arbeidet med likestillingsmeldingen har Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) invitert engasjerte unge til innspillsmøte.

   

  Spørsmålene som skal diskuteres er:

  • Hva er de største hindrene for likestilling for unge mennesker i dag?
  • Hvilke grep kan vi gjøre for å sikre like muligheter for jenter og gutter?

  Foreløpig deltakerliste:

  Madeleine Schultz (f. 1986) organisasjonssekretær i Kvinnefronten, redaktør/daglig leder for nettidsskriftet Under arbeid.

  Stian Seland (f. 1990). Styreleder LNU – Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner. 

  Benjamin Skiaker Myrstad (f. 1994) leder for Elevorganisasjonen

  Karen Thue (f. 1984) journalist, sitter i Minervas redaksjonsråd.

  Aksel Kielland (f. 1983) medieviter fra Universitetet i Bergen, frilansskribent og kritiker.

  Malin Lenita Vik (f. 1985) statsviter og blogger på Maddam.

  Daniel Paul Getz (f. 1981) rådgiver Reform – Ressurssenter for menn.

  Wasim Zahid (f. 1975) lege, forsker og skribent innen helse og minoritetsspørsmål.

  Torill Charlotte Reynolds (f. 1987) politisk rådgiver for FrP på Stortinget.

  Camilla Hille (f.1974) politisk rådgiver for Venstre på Stortinget.

  Elisabeth Løland (f. 1984) politiker fra KrF.

  Jenny Clemet Von Tetzschner (f.1991), leder i Oslo Unge Høyre og jusstudent ved UiO.


  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider nå med en ny stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 2015 og vil ta opp likestillingsutfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, entreprenørskap, helse og vold.

Til toppen