Innspillsmøte om levendelagring av torsk

Satsing på levendelagring av torsk kan bidra til økt lønnsomhet i hvitfiskindustrien gjennom jevnere tilgang på kvalitetsråstoff. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til innspillsmøte for å få bedre innsikt i erfaringer og status, avdekke eventuelle flaskehalser, og se om det er behov for endringer i regelverket.

Satsing på levendelagring av torsk kan bidra til økt lønnsomhet i hvitfiskindustrien gjennom jevnere tilgang på kvalitetsråstoff. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til innspillsmøte for å få bedre innsikt i erfaringer og status,  avdekke eventuelle flaskehalser, og se om det er behov for endringer i regelverket.
 
Tid og sted: 31. mars kl. 14.00-17.00 på Radisson Blu Hotel,Tromsø. 
 
Dagsorden:
14.00-14.15        Velkommen og innledning fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker
14.15-14.45        Status, flaskehalser og utfordringer for levendelagring Nofima v/Kjell Midling
14.45-16.00        Korte innspill fra 6-8 inviterte innledere (5-10 min hver)
16.00-16.10        Kaffepause/benstrekk
16.10-17.00        Diskusjon
 
Møtet vil ledes av fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 
 
Vi ber om tilbakemelding på hvem som ønsker å delta senest onsdag 26. mars til mdi@nfd.dep.no. Deltakelse begrenses til 1-2 personer per organisasjon/ bedrift.

Til toppen