Innspillsmøte om primærhelsetjenesten

Til våren skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statssekretær Lisbeth Normann inviterte til et nytt innspillsmøte 3. oktober for å få råd og anbefalinger til hvordan pasienten kan få et bedre tilbud i primærhelsetjenesten.

Til våren skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statssekretær Lisbeth Normann inviterte til et nytt innspillsmøte 3. oktober for å få råd og anbefalinger til hvordan pasienten kan få et bedre tilbud i primærhelsetjenesten.

–Jeg har tidligere hatt konstruktive møter med pasient- og brukerorganisasjonene. På dette møtet inviterte vi blant annet pårørende, ombud og tilsyn for å høre deres erfaringer. Det er viktig for regjeringen å få god oversikt over hva som oppleves som de største utfordringene i primærhelsetjenesten, sier statssekretær Lisbeth Normann.  

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Norsk Pasientforening, Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo kommune, Statens helsetilsyn og Ressurssenter for omstilling i kommunene var invitert til møtet. Organisasjonene ble oppfordret til å forslå konkrete tiltak for å ivareta pasientene i kommunehelsetjenesten på en bedre måte.

Flere påpekte at helsetjenestene må lytte mer til pasienten og de pårørende, og at fastlegen må samarbeide tettere med de øvrige helse- og omsorgstjenestene i kommunen.    

–Jeg oppfatter at det er stor enighet om at helsetjenestene må arbeide mindre i silo, og mer i tverrfaglige team. Det krever økt kompetanse og bedre ledelse. Dette blir viktige temaer i stortingsmeldingen, og jeg tar med meg alle de gode innspillene og rådene vi har fått, sa Normann.

Fra venstre: Knut Fredrik Thorne, Norsk pasientforening, Lisbeth Normann, statssekretær i HOD, Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo kommune, Hilde Hem, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Anne-Grethe Terjesen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Helse- og omsorgsdepartementet).
Til toppen