Vis hele kalenderen

08.12.2014

 • Innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling mellom kvinner og menn

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer organisasjoner til innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling.

  Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2015. BLD leder arbeidet. Regjeringen vil drøfte likestillingsutfordringer på temaene oppvekst og utdanning, arbeidsliv, næringsliv og entreprenørskap, helse og vold. 

  BLD ønsker å involvere berørte aktører i arbeidet med videreutviklingen av likestillingspolitikken. En politikk som skal møte både de likestillingsutfordringene som Norge har i dag, og de utfordringene Norge står overfor framover. 

  Til innspillsmøtet 8. desember ber BLD om innspill på de fem hovedtemaene i den kommende stortingsmeldingen. 

  • Hva er de største hindrene for likestilling i Norge i dag?
  • Hvilke grep kan regjeringen gjøre for å fremme likestilling og sikre like muligheter for kvinner og menn framover?
  • Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til å fremme likestilling og sikre like muligheter for kvinner og menn framover? 

   

  Program: 

  1.      Statsråd Solveig Horne innleder om arbeidet med stortingsmeldingen

  2.      Forberedte innlegg fra 4-5 organisasjoner

  3.      Innlegg fra salen og diskusjon

  4.      Oppsummering ved statssekretær Kai-Morten Terning

  Møteslutt kl 11.00

   

  Meld deg på her

  Påmeldingsfrist 6. desember

  Møt opp i resepsjonen i Akersgata 59 fra kl 09.00 for registrering. 

Til toppen