Innstilling om utilregnelighet kommer 28. oktober

Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige vil levere sin innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet 28. oktober 2014.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 25. januar 2013. Det bredt sammensatte utvalget skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. 

Presseinvitasjon med tidspunkt og sted for pressekonferanse kommer.

Les mer om utvalget her

Til toppen