Integrering i friluft

- Denne dagen viser hvor viktig rolle frivillige organisasjoner spiller når det kommer til integrering, slår integreringsminister Solveig Horne (FrP) fast etter å ha deltatt på ”Kom deg ut”-dagen i Drammen.

Over hele landet arrangerte Den norske turistforeningen (DNT) ”Kom deg ut”-dag denne søndagen. Sammen med generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, tilbrakte Horne dagen på Blektjernstua i Drammen.

DNT Drammen og omegn har vært pionerer når det gjelder å inkludere de med minoritetsbakgrunn i friluftslivet. De har arbeidet målrettet med rekruttering minoritetsspråklige til sine aktiviteter. Havva Cukurkaya, som selv er tyrkisk, har vært ansatt på heltid for å drive med dette arbeidet.

- Jeg vil gi honnør til DNT og Havva Cukurkaya for det arbeidet de har lagt ned i dette arrangementet. De har skapt en arena ute i friluft der barn og voksne, uavhengig av bakgrunn, kan møtes. Dette skaper samhold og tilhørighet, sier Horne. 

 

 

Havva Cukurkaya, DNT Drammen, Statsråd Solveig Horne, maskotten Turbo, og Nils Øveraas, generalsekretær i DNT sentralt. (Foto: Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet)

 

Til toppen