Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Interimstyre for nytt forskningsinstitutt er oppnevnt

Oppnevning av interimsstyre for fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Oppnevning av interimsstyre for fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Regjeringen vedtok 19. juni 2014 å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til et nytt forskningsinstitutt. Fusjonen skjer 1. juli 2015. Instituttet skal være et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og ha eget styre. Det skal ha hovedkontor på Ås med avdelingskontor i Oslo og regionale enheter. Et interimsstyre opprettes for å forberede fusjonen. 

- Jeg har store forventninger til interimsstyrets arbeid med å forberede fusjonen. Vi skal utvikle ett av de største og fremste forskningsinstituttene her i landet. Jeg mener dette må til for å videreutvikle landbruks- og matnæringene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har vedtatt følgende mål for fusjonen:

Formålet med fusjonen er å etablere et faglig og økonomisk robust forsknings- og utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. Mer ressurser skal brukes på utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser skal gå til administrasjon, drift og vedlikehold. Det skal også bli større grad av tverrfaglighet og økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, ikke minst for å gi bedre mulighet for utvikling av bioøkonomien. 

Følgende personer er oppnevnt for å delta i interimsstyret:                         

 • Einar Steensnæs (leder)
 • Stig Fossum, Bioforsk
 • Arne Rørå, Skog og landskap
 • Gudbrand Kvaal, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Trine Hasvang Vaag, Norges Bondelag/Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Ingunn Kjelstad, Norges Skogeierforbund/NORSKOG
 • Jorunn Vormeland Dalen, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Mari Sundli Tveit, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • Jan Erik Jacobsen, NITO, Akademikerne (Skog og landskap)          
 • Heidi Knutsen, Naturviterne, Akademikerne (NILF)
 • Håkon Borch, Forskerforbundet, Unio (Bioforsk) 

Landbruks- og matdepartementet har oversendt til interimsstyret et foreløpig mandat som blant annet innebærer at instituttet skal være etablert og styringsdyktig fra og med 1. juli 2015. 

- Det er viktig med god kommunikasjon og involvering av de ansatte i instituttene i fusjonsprosessen. De ansatte representerer den fremste ressursen i arbeidet med å lykkes. Jeg mener vi nå har satt sammen et godt interimstyre som har gode forutsetninger for å greie denne oppgaven, sier Listhaug.

Til toppen