Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonal dag mot hatkriminalitet

EØS-midlene

I dag markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering. Norge støtter arbeidet for å sette kampen mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet på dagsorden i Europa.

Fra Europarådets kampanje

– Politiske ledere har sentral rolle å spille i å motvirke rasisme og hatkriminalitet. Det følger et ansvar med mulighetene posisjonen gir dere til å forme meninger og sette dagsorden – et ansvar om å fordømme og ta til motmæle mot rasisme og bekjempe fremmedfrykt og andre former for intoleranse, heter det i en felles uttalelse fra Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

     Les mer: Hele uttalelsen fra de europeiske menneskerettighetsinstitusjonene

Gjennom EØS-midlene støtter Norge aktivt opp om tiltak og prosjekter for å fremme toleranse og bekjempe diskriminering i Europa.

     Last ned: Faktaark om innsats for toleranse og mot diskriminering

Det norske engasjementet gjenspeiles blant annet i støtten til det sivile samfunn gjennom NGO-programmene i alle mottakerlandene av EØS-midler. Alle våre programmer skal bidra til å fremme grunnleggende verdier og flerkulturell forståelse.

Utenriksdepartementet samarbeider også aktivt med blant andre Europarådet og FRA og har arrangert flere europeiske konferanser med dette som tema:

Neste konferanse er i Thessaloniki i slutten av april i samarbeid med FRA og det greske EU-formannskapet. Gjennom EØS-midlene er Norge også strategisk partner for Europarådets pågående kampanje mot hatefulle ytringer.

Til toppen