Internasjonalt samarbeid på landbruksforskning

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har i dag møtt en indisk delegasjon til samtaler om landbruk, landbruksforskning og bioteknologi.

Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har i dag hatt møte med representanter fra det indiske landbruksdepartement andre indiske myndigheter og den indiske ambassaden i Oslo. På møtet drøftet de landbruk, landbruksforskning og bioteknologi.

Delegasjonen har besøkt Bioforsk og skal videre å besøke Svalbard Globale frøhvelv i morgen for å deponere frø fra India i frølageret.

På møtet ble det drøftet teknologisk utvikling i landbruket, og utvikling i lovverk knyttet til bioteknologi og nanoteknologi. Forskningssamarbeid var også et tema, både hva gjelder samarbeidsprosjekter, utveksling av studenter og forskere, og annen forsterking av samarbeidet innen landbruksforskning mellom Norge og India. Bioforsks kompetanse på agronomi, erosjonsproblematikk og klimatilpasset jordbruk har overføringsverdi til indiske forhold. India er også interessert i Norges kompetanse på fruktproduksjon.

Genteknologi er et tema på dagsorden i India, og delegasjonen fikk en kort orientering om norske forhold og standpunkter på genteknologi.

 Besøk fra India.
Fra venstre: Mr. N. Ponnappan, Second Secretary, Embassy of India, Norway, Dr. M. K. Mandal, Director General, Life Sciences, Defence Research & Development Organisation, India, Professor K. C. Bansal, Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, India, Mr. A. Bahuguna, Secretary of Departement of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India og departementsråd Leif Forsell. (Foto: LMD)