Vis hele kalenderen

01.04.2014

  • Interpellasjon om forsøk med karakterer

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare i Stortinget på spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om forsøk med karakterer i barneskolen.

    Spørsmål

    Torgeir Knag Fylkesnes (SV): En fersk oppsummerende studie bestilt av Kunnskapssenteret for utdanning slår fast at "et sterkt testregime som ensidig fokuserer på karakterer svekker motivasjonen til både de svake og de kreative elevene". Men regjeringen åpner nå for forsøk med karakterer i barneskolen, og vi vet at en rekke Høyre-ordførere har søkt om slike forsøk. Samtidig er det opprør blant lærere i Sandefjord på grunn av et omfattende system for måling av den Høyre-styrte kommunens skoleelever. I Oslo, også det en Høyre-styrt kommune, er det innført en lang rekke tester på toppen av de nasjonale prøvene. Lærere, forskere og foreldre advarer mot denne utviklingen, en bekymring SV deler. Vi mener det er på tide å redusere skjema- og testregimet, slik det kommer til uttrykk i blant annet Oslo og Sandefjord. Er statsråden enig i det, og hva vil han gjøre for å fremme mer kunnskapsbaserte og helhetlige former for tilbakemelding?

Til toppen