Investerer ytterligere 6,9 milliarder kroner i nye kampfly

Regjeringen ber i 2015 om nye fullmakter til en samlet verdi av 6,9 milliarder kroner til anskaffelsen av 6 nye F-35 kampfly med tilleggsutstyr og tjenester. Til sammen vil Kampflyprogrammet med dette ha fått fullmakt til å anskaffe 22 av de nye flyene som skal leveres fra og med slutten av neste år.

Norge skal frem mot 2025 anskaffe inntil 52 nye kampfly av typen F-35 (foto: Lockheed Martin)

-Samtidig som vi nå har satt i gang en helt nødvendig gjennomgang av både struktur og beredskap i Forsvaret, så er det ingen tvil om at hendelsene det siste året har ført til at de nye kampflyene nå er viktigere enn noen gang. F-35 vil derfor være et sentralt satsingsområde for regjeringen i årene fremover, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge skal frem mot 2025 anskaffe inntil 52 nye kampfly av typen F-35A, sammen med en rekke støttesystemer og våpen, blant dem det norske missilet Joint Strike Missile (JSM). Anskaffelsen sikrer at Forsvaret for første gang vil få en reell evne til både finne og treffe godt forsvarte mål over lange avstander. En eventuell fremtidig motstander vil dermed på en helt annen måte enn i dag måtte ta høyde for at maktbruk mot Norge kan bli både risikabelt og svært kostbart.

Forsvarsministeren peker på at de nye flyene også vil være bedre egnet til å støtte andre deler av Forsvaret enn dagens F-16.

-De nye kampflyene blir et viktig bidrag i det fremtidige forsvaret, og samtidig er de bedre i stand til å støtte andre deler av Forsvaret enn tidligere fly. Gjennom å sikre luftrommet i møte med avanserte fremtidige trusler, skaffe og dele informasjon, og å gi ildstøtte under alle typer værforhold gjør de hele Forsvaret bedre, sier forsvarsministeren.

I slutten av september møttes representanter for de 9 partnerlandene i F-35-programmet til styremøte i Oslo, og fikk da bekreftet at utviklingen av F-35 er i rute. Selv om det fortsatt gjenstår utfordringer i programmet er forsvarsministeren trygg på den norske anskaffelsen.

-Dette er fortsatt et utviklingsprogram, og det vil dukke opp ting etter hvert som testprogrammet gjør fremskritt. Programmet viser likevel nå at de har gode prosesser for å håndtere dette når det skjer, og jeg mener at status er god, både i utviklingen i USA og programmet her hjemme, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 

Les mer om forsvarsbudsjettet for 2015 her.

Til toppen