Nominer Årets barne- og ungdomskommune 2014

Frist 8. september

Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg.

Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorganfor barn og ungdom i kommuner og fylker.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)vil fra 2014 stå som arrangør av den årlige barne- og ungdomskonferansen. En jury, nedsatt av Bufdir, vil stå for utvelgelsen. Les mer om kriterier og praktiske opplysninger på Bufdirs hjemmesider.

På Bufdirs hjemmesider kan du også lese mer om konferansen der Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal kåres.

Til toppen