Invitasjon til innspillsmøte

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer organisasjoner til innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling.

Møtet finner sted 8. desember kl 09.30-11.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.  

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2015. BLD leder arbeidet. Regjeringen vil drøfte likestillingsutfordringer på temaene oppvekst og utdanning, arbeidsliv, næringsliv og entreprenørskap, helse og vold. 

BLD ønsker å involvere berørte aktører i arbeidet med videreutviklingen av likestillingspolitikken. En politikk som skal møte både de likestillingsutfordringene som Norge har i dag, og de utfordringene Norge står overfor framover. 

Til innspillsmøtet 8. desember ber BLD om innspill på de fem hovedtemaene i den kommende stortingsmeldingen. 

  • Hva er de største hindrene for likestilling i Norge i dag?
  • Hvilke grep kan regjeringen gjøre for å fremme likestilling og sikre like muligheter for kvinner og menn framover?
  • Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til å fremme likestilling og sikre like muligheter for kvinner og menn framover? 

 

Program: 

1.      Statsråd Solveig Horne innleder om arbeidet med stortingsmeldingen

2.      Forberedte innlegg fra 4-5 organisasjoner

3.      Innlegg fra salen og diskusjon

4.      Oppsummering ved statssekretær Kai Morten Terning

Møteslutt kl 11.00

 

Meld deg på her

Påmeldingsfrist 6. desember

Møt opp i resepsjonen i Akersgata 59 fra kl 09.00 for registrering. 

Til toppen