Invitasjon til konferanse om sjøsikkerhet

Regjeringen vil i 2016 legge frem en ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og Samferdselsdepartementet ønsker innspill til dette arbeidet.

- Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods til sjøs, og da må vi også sørge for at sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs er god. Stortingsmeldingen vil være retningsgivende for regjeringens arbeid med sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Jeg ønsker innspill på fremtidige utfordringer knyttet til sjøsikkerhet, beredskap og behov for forskning og utvikling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 3. april 2014, kl. 09.30 – 15.00
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo

Påmeldingsfrist:  24. mars 2014
Kontaktperson: Seniorrådgiver Mari Kvaal  (mari.kvaal@sd.dep.no).

Til toppen