Inviterer til toppmøte om byutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og toppene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling. Hensikten er å få god dialog mellom næringslivet, byene og staten om bedre byutvikling.

Toppmøtet markerer avslutningen på utviklingsprogrammet Framtidens byer som startet i 2008, der 13 byer har deltatt. Målet med programmet har vært å redusere klimagassutslippene og tilpasse byene til klimautfordringene.

I tillegg til kommunal- og moderniseringsministeren deltar klima- og miljøminister Tine Sundtoft og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. De skal sammen med ordførere/byrådsledere, politiske ledelse i KS og næringsorganisasjonene gjøre opp status og diskutere samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutviklingen.

Program og mer om toppmøtet

Tid: tirsdag 21. oktober kl 10.00-12.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, møterom Wergeland

 

Til toppen