Jakter på bedrifter over hele landet

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper mange bedrifter åpner dørene når de sender departementets ansatte ut i landet.

Monica Mæland og Elisabeth Aspaker

Monica Mæland og Elisabeth Aspaker ber bedrifter åpne dørene for departementets ansatte (Foto: Trond Viken/NFD)

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper mange bedrifter åpner dørene når de sender departementets ansatte ut i landet.

- Vi ønsker tett kontakt med næringslivet. Derfor ber vi bedrifter og næringsforeninger om å invitere oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Den 20-24. oktober tømmer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kontorene. I løpet av denne uken skal de ansatte på bedriftsbesøk rundt om i Norge.

Bedriftsbesøkene er en del av NFD ut i landet. Stikkord for årets prosjekt er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv. 

- Vår jobb er å få næringslivet opp og frem. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Samtidig håper vi bedriftsbesøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber, sier Mæland.

NFD Ut i landet retter seg mot bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.

Når: Bedriftsbesøkene gjennomføres i løpet av uke 43 (20-24. oktober).

Hvordan: Invitasjon sendes til postmottak@nfd.dep.no, gjerne med en kort begrunnelse. Tema for NFDUt i landet 2014 er innovasjon, internasjonalisering og bærekraftig næringsliv.

Frist: 1. september.

Til toppen